Chung cư 136 Hồ Tùng Mậu

Goldmark city | Chung cư goldmark city | Chung cu goldmark city | Mua chung cư goldmark city | Mua chung cu goldmark city | Bán chung cư goldmark city | Chung cư 136 Hồ Tùng Mậu | giá bán goldmark city | giá bán chung cư 136 hồ tùng mậu | Giá chung cư goldmark city

doi the cao | nap tien the cao | thanh toan the cao | tich hop thanh toan | tich hop the cao


tranh theu chu thap | tranh thêu chữ thập | tranh dinh da | tranh gan da
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed
Tin tức mới

Từ ngày 1/11/2013 sẽ có khoảng hơn 45 nghìn doanh nghiệp áp dụng sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử.

Email In PDF

​Ngày 23/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Căn cứ theo Nghị định này, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013 ban hành lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử. Trong Quyết định này nêu rõ: “Từ ngày 01/11/2013, người khai hải quan thực hiện sử dụng chữ ký số đã đăng ký với cơ quan hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử”.

Việc sử dụng chữ ký số công cộng khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử được thực hiện trên cơ sở các quy định tại Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính. Các doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu thực hiện đăng ký chữ ký số công cộng với cơ quan Hải quan thông qua Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn). Để đẩy nhanh tiến trình thực hiện, ngày 21/10/2013, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã gửi thư đến cộng đồng DN xuất nhập khẩu để thực hiện đăng ký thực hiện chữ ký số theo lộ trình. Thông tin về thực hiện chữ ký số từ ngày 01/11/2013 đã được thông báo, phổ biến và tuyên truyền đến các DN theo nhiều kênh thông tin khác nhau.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính từ đầu năm đến thời điểm ngày 30/9/2013, tổng số lượng DN xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký thực tế có thực hiện thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) là: 45,23 nghìn DN, chiếm 95% trong tổng số 47,6 nghìn DN thực hiện thủ tục hải quan (cả thủ công/truyền thống và điện tử) trên phạm vi toàn quốc. Kết quả là, số lượng DN còn lại cho đến nay chưa tham gia TTHQĐT là 2,4 nghìn DN, chiếm 5%. Như vậy, dự kiến từ ngày 01/11/2013, sẽ có hơn 45 nghìn DN xuất nhập khẩu áp dụng chữ ký số trong TTHQĐT.

Nguồn: Sưu tầm

Tag:chữ ký số giá rẻ, chữ ký số VNPT, chữ ký số VINA

 

 

Chữ ký số là gì?

Email In PDF

Chữ ký số là một tập con của chữ ký điện tử.

Ta có thể dùng định nghĩa về chữ ký điện tử cho chữ ký số:

Chữ ký điện tử là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản, hình ảnh, video...) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó.

Ta cũng có thể sử dụng định nghĩa rộng hơn, bao hàm cả mã nhận thực, hàm băm và các thiết bị bút điện tử.

Chữ ký số khóa công khai (hay hạ tầng khóa công khai) là mô hình sử dụng các kỹ thuật mật mã để gắn với mỗi người sử dụng một cặp khóa công khai - bí mật và qua đó có thể ký các văn bản điện tử cũng như trao đổi các thông tin mật. Khóa công khai thường được phân phối thông qua chứng thực khóa công khai. Quá trình sử dụng chữ ký số bao gồm 2 quá trình: tạo chữ ký và kiểm tra chữ ký.

Khái niệm chữ ký điện tử - mặc dù thường được sử dụng cùng nghĩa với chữ ký số nhưng thực sự có nghĩa rộng hơn. Chữ ký điện tử chỉ đến bất kỳ phương pháp nào (không nhất thiết là mật mã) để xác định người chủ của văn bản điện tử. Chữ ký điện tử bao gồm cả địa chỉ telex và chữ ký trên giấy được truyền bằng fax.

 

Nguồn: Sưu tầm

 

Từ 1/11, phải dùng chữ ký số kê khai hải quan

Email In PDF

Từ 1/11, phải dùng chữ ký số kê khai hải quan

 

Quy định bắt buộc áp dụng cho mọi doanh nghiệp song lãnh đạo Tổng cục Hải quan khẳng định sẽ không vì chữ ký số mà ảnh hưởng đến khâu thông quan

Đọc thêm...
 

Trang 4 / 5